Styrelsen

Reglab styrs av sina medlemmar och fungerar som en förening. Reglab leds av styrelsen, som har det långsiktiga, strategiska ansvaret för Reglabs verksamhet. Styrelsen träffas tre gånger per år.

Styrelsens ledamöter är:

 • Elsmari Julin, förvaltningschef, Region Dalarna (ordförande)
 • Åsa Bellander, regiondirektör, Region Västernorrland
 • Richard Gullstrand, bitr. regionutvecklingsdirektör, Region Skåne
 • Kenneth Hagström, regionutvecklingsdirektör, Region Sörmland
 • Åsa Bjelkeby, enhetschef, Tillväxtverket
 • Maria Johansson, enhetschef, Vinnova
 • Malin Rönnblom, professor, Karlstads universitet
 • Thomas Norrby, statskonsulent, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Anna Hamberg, sektionschef, SKR (adjungerad)

Valberedning:

 • Anna-Lena Malm, regional utvecklingsdirektör, Region Blekinge.
 • Göran Andersson, handläggare, Vinnova
 • Lars Christensen, bitr. regiondirektör, Region Värmland.

Mer om Reglabs organisation finns att läsa här: Reglab organisation 2023-2026
Mer information om Reglabs verksamhet finns i styrdokumenten till höger.

 

DOKUMENTATION FRÅN STYRELSENS MÖTEN

12 juni 2024
Agenda 12 juni
Protokoll styrelsemöte 12 juni. 2.2024
Presentation Bilaga 1 Styrelsemöte 240612

Reglabs årsmöte 29 februari 2024
Agenda Reglab årsmöte 2024
Protokoll Reglab årsmöte 2024-02-29
Bilaga 1 Reglab Verksamhetsberättelse 2023
Bilaga 2 Reglab Verksamhetsplan 2024
Presentation Årsmöte reglab 2024

19 januari 2024
Protokoll styrelsemöte 19 januari 1:2024
Särskilt uppdrag från styrelsen
Verksamhetsplan 2024

30 november 2023
Protokoll styrelsemöte 30 nov 4.2024
Agenda.Underlag Reglab styrelsemöte 30 november
Reglab Verksamhetsplan 2024 301123
Bilaga 1 Läget i verksamheten

13 september 2023
Presentation
Protokoll styrelsemöte 13 september: 3:2023
Reglab provrum

8 juni 2023
Presentation
Protokoll styrelsemöte 8 juni: 2.2023

Reglabs årsmöte 28 mars 2023
Protokoll-Reglab-Årsmöte-28-mars-2023

17 januari 2023
Agenda 17 januari 2023
Protokoll styrelsemöte 17 januari: 1.2023
Slutrapport 2019-2022
Verksamhetsberättelse 2022

24 november 2022
Agenda 24 november 2022
Presentation
Protokoll styrelsemöte 24 november: 5.2022
Reglabs verksamhetsplan 2023

10 oktober 2022
Agenda 10 oktober 2022
Protokoll styrelsemöte 22 oktober: 4.2022

2 juni 2022
Agenda framtidsworkshop 2 juni 2022
Presentation Reglab
Minnesanteckningar 2 juni 2022

22 april 2022
Presentation Reglab
Protokoll styrelsemöte 22 april: 3.2022

14 mars 2022
Agenda 14 mars 2022
Protokoll styrelsemöte 14 mars: 2.2022
Presentation Reglab 
Framåtsyftande utvärdering Reglab 2022

16 februari 2022
Agenda 16 februari 2022
Protokoll styrelsemöte 16 februari. 1.2022

11 november 2021
Agenda 11 nov 2021
Presentation Reglab
Protokoll styrelsemöte 11 november: 4.2021
Bilaga 1. Reglab verksamhetsplan 2022 1105
Godkänd verksamhetsplan: Reglab verksamhetsplan 2022 1112
Bilaga 2. Offertbegäran utvärdering Reglab 2021
Diskussionsunderlag: Bilaga 3. Reglab efter 2023 anteckningar ws

22 september 2021
Agenda 22 sep 2021
Presentation 22 sep 2021
Protokoll styrelsemöte 22 september: 3.2021
Bilaga 1. Reglab verksamhetsplan 2021 UPPDATERAD 0815
Offertbegäran utvärdering Reglab 2021

27 maj 2021
Agenda 27 maj 2021
Presentation 27 maj 2021
Protokoll styrelsemöte 27 maj: 2.2021
Bilaga 1. Nuläget i verksamheten

17 mars 2021
Agenda 17 mars 2021
Presentation 17 mars 2021
Protokoll styrelsemöte 17 mars: 1.2021
Bilaga 1. Nuläget i verksamheten

26 november 2020
Agenda 26 november 2020
Presentation 26 november 2020
Protokoll styrelsemöte 26 november: 4.2020
Bilaga 1. Nuläget i verksamheten

24 september 2020
Agenda 24 september 2020
Presentation 24 september 2020
Protokoll styrelsemöte 24 september: 3.2020
Bilaga 1. Nuläget i verksamheten
BRP+ Reglabs styrelse 200924

27 maj 2020
Agenda 27 maj
Presentation 20 maj 2020
Protokoll styrelsemöte 27 maj: 2.2020
Bilaga 1. Nuläget i verksamheten
Bilaga 2. BRP+ ägarskap fövaltning
Bilaga 3. Rapport Högskolekurs

20 februari 2020
Agenda 20 februari 2020
Presentation 20 februari 2020
Protokoll styrelsemöte 20 februari: 1.2020
Beslutsunderlag Högskoleutbildning regional utveckling
Rapport Högskolekurs med finansiering
BRP+ reglabs styrgrupp 200220

21 november 2019
Agenda 21 november.docx
Presentation 21 nov 2019
Protokoll styrelsemöte 21 november: 3.2019
Reglabs verksamhetsplan 2020: Reglab verksamhetsplan 2020 1206
Bilaga 1. Nuläge nov 2019.docx
Bilaga 2 Utvärderingsrapport Rurban Region
Bilaga 3. Reglabs kommande årskonferenser
Bilaga 4. Ägarskap och förvaltning av BRP+
Utredning WSP:  Utredning ägarskap och förvaltning av BRP+ 191016
Bilaga 6. Projektplan Reglab digi 1

12 september 2019
 Agenda styrelse 12 september
Presentation 12 september
Protokoll styrelsemöte 12 september: 2.2019
Presentation BRP+, Karin Liljeberg Trotzig: BRP+ Reglab styrelse 190912

13 februari 2019
Agenda styrelse 13 februari
Presentation 13 februari 2019
Protokoll styrelsemöte 13 februari: 1.2019
Nuläge: Bil 1. Nuläget i verksamheten feb 2019 Bil 2. BRP+ projektplan 2019-2020
Projektplan BRP+: Bil 2. BRP+ projektplan 2019-2020
Verksamhetsberättelse 2018: Reglab verksamhetsberättelse 2018 190213
Verksamhetsplan 2019: Bil 4. Verksamhetsplan 2019 190213
Högskolekurs, rapport 2016: Rapport Högskolekurs
Högskolekurs beslutsunderlag 2017: Beslutsunderlag Högskoleutbildning regional utveckling

22 november 2018
Agenda styrelse 22 november
Presentation 22 november
Protokoll styrelsemöte 22 november: 4.2018
Verksamhetsplan 2019 utkast: Verksamhetsplan 2019 utkast
Reglabs organisation fr o m 1.4.2019 (uppdaterad) Reglabs organisation 2019
Prioritering av aktiviteter: Workshop strategiska projekt 2019
Inriktningsdokument nästa period: Reglab finansiering 2019-22Reglab inriktning 2019-22
Projektplan BRP+: BRP+ projektplan nov2018
Presentation BRP+: Johanna Giorgi BRP+ presentation

15 aug 2018
Agenda styrelse 15 augusti
Presentation 15 aug 2018
Protokoll styrelsemöte 15 augusti: 3.2018
Förslag: Reglab efter 2019 Projektplan utkast 2 180809
Förslag: Ny finansieringsmodell Reglab finansiering 2019-23 alternativ
Förslag: Ny prioriteringsmodell Ny prioriteringsmodell

13 juni 2018
Presentation 13 juni
Protokoll styrelsemöte 13 juni: 2.2018
PPT: Matchningsindikatorerna 20180613
Uppföljning Reglab 2018

22 mars 2018
Presentation 22 mars 2018
Protokoll styrelsemöte 22 mars: 1.2018
PPT: Reglab efter 2019

30 november 2017
Presentation 30 november
Protokoll styrelsemöte 30 november: 3.2017
Bilaga 1. Nuläge nov 2017
Bilaga 2. Nätverksförslag
Verksamhetsplan 2018

30 augusti 2017
Presentation 30 augusti.
Protokoll styrelsemöte 30 augusti 2.2017
Bilaga 1. Reglabs verksamhet våren 2017
Bilaga 2. Prioriterig av verksamheten
Bilaga 3. Sammanställning av uppföljningar

13 mars 2017
Presentation 13 mars 2017
Protokoll styrelsemöte 13 mars: 1.2017
Bilaga 1. Högskolekurs
Bilaga 2. Inbjudan Workshop 1 Region 2050

16 nov 2016
Presentation 16 november
Protokoll styrelsemöte 16 november: 3.2016
Underlag Regional framsyn Regional framsyn 0927
Rapport Högskolekurs Rapport Högskolekurs
Verksamhetsplan version 1 Reglab verksamhetsplan 2017 1107

24 aug 2016
Presentation 24 augusti
Protokoll styrelsemöte 24 augusti: 2.2016
Nuläge juni 2016
Högskoleutbildning rapport Högskoleutbildning rapport
Högskoleutbildning presentation Högskoleutbildning presentation
Partnerstrategi Partnerstrategi
Val av värdregion  Val av värdregion
Regional framsyn Regional framsyn  och illustration 2050 processbild

10-11 maj 2016
Presentation 11 maj
Protokoll styrelsemöte 10-11 maj: 1.2016
Underlag för beslut om gemensam finansiering  Gemensam finansiering
Effektutvärdering av Reglab Effektutvärdering av Reglab 2015

2 december 2015
Protokoll styrelsemöte 2 december: 4.2015
Rapport nuläget i verksamheten Bilaga 1. Nuläge Reglab
Om akademiskt partnerskap Bilaga 2 Akademisk partner
Reglabs verksamhetsplan 2016  Reglab verksamhetsplan 2016

26 augusti 2015
Protokoll styrelsemöte 26 augusti: 3.2015
Slutrapport Reglab 2011-15 Slutrapport 2011-15
Reglabs samlade aktiviteter 2011-15 Aktiviteter 2011-15

5 maj 2015
Protokoll styrelsemöte 5 maj: 2.2015
Rapport nuläge i verksamheten
Rapport Högskoleutbildning inom regional utveckling Högskoleutbildning

26 mars 2015
Protokoll extra styrelsemöte 26 mars:  1.2015

12 nov 2014
Protokoll styrelsemöte 12 november: 4.2014
Anteckning från Reglabs medlemsmöte Idemöte 16 sept
Ekonomirapport Ekonomisk rapport nov 2014
Projektplan Reglab nästa period Rapport högskoleutbildning
Verksamhetsplan 2015 – slutlig Verksamhetsplan 2015

20 aug 2014
Protokoll styrelsemöte 20 augusti: 3.2014
Policy för partnerskap Att vara Reglab-partner
Ekonomirapport Ekonomisk rapport aug 2014
Projektplan Reglab nästa period Reglab 2015 projektplan

15-16 maj 2014
Protokoll styrelsemöte 15-16 maj: 2.2014
Anteckning från styrelsens workshop Reglab efter 2015 Bilaga workshop

12 mars 2014
Protokoll styrelsemöte 12 mars: 1.2014
Utbildning för regionala utvecklare, underlag Förslag utbildningar

13 nov 2013
Protokoll styrelsemöte 13 november: 3.2013
Halvtidsutvärdering Rambölls Rapport Ramböll
Verksamhetsplan, inkl budget 2014 Reglab vp 2014 

20-21 aug 2013
Protokoll styrelsemöte 20-21 augusti: 2.2013
Generator presentation Generator 1 Generator 2
Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport aug
Val av värdregion för årskonferensen Värdregion årskonferensen

6 mars 2013
Protokoll styrelsemöte 6 mars: 1.2013
Reglab utvärderingsplan 

12 november 2012
Protokoll styrelsemöte 12 november: 2.2012
Verksamhetsplan 2013 VP rev 121112

20 juni 2012
Protokoll styrelsemöte 20 juni: 1.2012