Styrelsen

Reglab styrs av sina medlemmar och fungerar som en förening. Reglab leds av styrelsen, som har det långsiktiga, strategiska ansvaret för Reglabs verksamhet. Styrelsen träffas tre gånger per år.

Styrelsens ledamöter är:

  • Christel Gustafsson, regionutvecklingsdirektör, Region Kronoberg (ordförande)
  • Peter Lindvall, regiondirektör, Region Gotland.
  • Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör, Region Skåne
  • Elsmari Julin, chef Regionala utvecklingsförvaltningen, Region Dalarna
  • Maria Johansson, enhetschef, Vinnova
  • Åsa Bjelkeby, enhetschef, Tillväxtverket
  • Michaela Stenman, sektionschef Lokal och regional utveckling, Sveriges kommuner och regioner
  • Margareta Dahlström, professor, Karlstads universitet
  • Tomas Stavbom, regionchef, Handelskammaren Uppsala

Mer om Reglabs organisation finns att läsa här: Reglabs organisation 2019
Mer information om Reglabs verksamhet finns i styrdokumenten till höger.

 

DOKUMENTATION FRÅN STYRELSENS MÖTEN

22 april 2022
Reglab PPT

Protokoll styrelsemöte 22 april 2022

 

14 mars 2022
Agenda Reglabs styrelse 14 mars 2022

Protokoll styrelsemöte 14 mars 2022

Reglab PPT

Utvärdering Reglab 2022

 

16 februari 2022
Agenda Reglabs styrelse 16 feb
Protokoll från styrelsemötet den 11 nov. 1.2022

11 nov 2021
Protokoll från styrelsemötet den 11 nov: 4.2021
PPT-serie styrelsemötet: Presentation Reglabs styrelse 11 nov
Agenda Reglabs styrelse 11nov 2021
Bilaga 1. Reglab verksamhetsplan 2022 1105
Godkänd verksamhetsplan: Reglab verksamhetsplan 2022 1112
Bilaga 2. Offertbegäran utvärdering Reglab 2021
Diskussionsunderlag: Bilaga 3. Reglab efter 2023 anteckningar ws

22 sep 2021
Protokoll från styrelsemötet den 22 sep: 3.2021
PPT-serie styrelsemötet: Reglabs styrelse 22 sep 2021
Agenda Reglabs styrelse 22 sep 2021
Bilaga 1. Reglab verksamhetsplan 2021 UPPDATERAD 0815
Offertbegäran utvärdering Reglab 2021

27 maj 2021
Protokoll från styrelsemötet den 27 maj: 2.2021
PPT-serie styrelsemötet: Reglabs styrelse 27 maj 2021
Agenda Reglabs styrelse 27 maj 2021
Bilaga 1. Nuläget i verksamheten

17 mars 2021
Protokoll från styrelsemötet den 17 mars: 1.2021
PPT-serie styrelsemötet: Reglabs styrelse 17 mars 2021
Agenda styrelse 17 mars 2021
Bilaga 1. Nuläget i verksamheten

26 november 2020
Protokoll från styrelsemötet den 26 november: 4.2020
PPT-serie styrelsemötet: Reglabs styrelse 26 nov 2020
Agenda styrelse 26 nov 2020
Bilaga 1. Nuläget i verksamheten

24 september 2020
Protokoll från styrelsemötet den 24 september: 3.2020
PPT-serie styrelsemötet: Reglabs styrelse 24 sept 2020
Agenda styrelse 24 sep 2020
Bilaga 1. Nuläget i verksamheten
BRP+ Reglabs styrelse 200924

27 maj 2020
Protokoll från styrelsemötet den 27 maj: 2.2020
PPT-serie styrelsemötet: Reglabs styrelse 20 maj 2020
Agenda styrelse 27 maj
Bilaga 1. Nuläget i verksamheten
Bilaga 2. BRP+ ägarskap fövaltning
Bilaga 3. Rapport Högskolekurs

20 februari 2020
Protokoll från styrelsemötet den 20 febr: 1.2020
PPT-serie styrelsemötet: Reglabs styrelse 20 feb 2020
Agenda styrelse 20 feb 2020
Beslutsunderlag Högskoleutbildning regional utveckling
Rapport Högskolekurs med finansiering
BRP+ reglabs styrgrupp 200220

21 november 2019
Protokoll från styrelsemötet den 21 nov: 3.2019
PPT-serie styrelsemötet:  Styrelse 21 nov 2019
Reglabs verksamhetsplan 2020: Reglab verksamhetsplan 2020 1206
Bilaga 1. Nuläge nov 2019.docx
Bilaga 2 Utvärderingsrapport Rurban Region
Bilaga 3. Reglabs kommande årskonferenser
Bilaga 4. Ägarskap och förvaltning av BRP+
Utredning WSP:  Utredning ägarskap och förvaltning av BRP+ 191016
Bilaga 6. Projektplan Reglab digi 1
Agenda Reglabs styrelse 21 nov.docx

12 september 2019
Protokoll från styrelsemötet den 12 sept: 2.2019
PPT-serie styrelsemötet: Reglabs styrelse 12 sep
Presentation BRP+, Karin Liljeberg Trotzig: BRP+ Reglab styrelse 190912
Agenda: Agenda Reglabs styrelse 12 sept

13 februari 2019
Protokoll från styrelsemötet den 13 feb: 1.2019
PPT-serie styrelsemötet: Styrelse 13.2.2019
Nuläge: Bil 1. Nuläget i verksamheten feb 2019 Bil 2. BRP+ projektplan 2019-2020
Projektplan BRP+: Bil 2. BRP+ projektplan 2019-2020
Verksamhetsberättelse 2018: Reglab verksamhetsberättelse 2018 190213
Verksamhetsplan 2019: Bil 4. Verksamhetsplan 2019 190213
Högskolekurs, rapport 2016: Rapport Högskolekurs
Högskolekurs beslutsunderlag 2017: Beslutsunderlag Högskoleutbildning regional utveckling
Agenda: Agenda styrelse 13 feb

22 november 2018
Protokoll från styrelsemötet den 22 nov: 4.2018
PPT-serie styrelsemötet: Presentation 22 nov
Verksamhetsplan 2019 utkast: Verksamhetsplan 2019 utkast
Reglabs organisation fr o m 1.4.2019 (uppdaterad) Reglabs organisation 2019
Prioritering av aktiviteter: Workshop strategiska projekt 2019
Inriktningsdokument nästa period: Reglab finansiering 2019-22Reglab inriktning 2019-22
Agenda: Agenda styrelse 22 nov

Projektplan BRP+: BRP+ projektplan nov2018
Presentation BRP+: Johanna Giorgi BRP+ presentation

15 aug 2018
Protokoll från styrelsemötet den 15 aug 3.2018
PPT-serie styrelsemötet: Presentation 15 aug 2018
Förslag: Reglab efter 2019 Projektplan utkast 2 180809
Förslag: Ny finansieringsmodell Reglab finansiering 2019-23 alternativ
Förslag: Ny prioriteringsmodell Ny prioriteringsmodell
Styrelse agenda 15 aug

13 juni 2018
Protokoll från styrelsemötet den 13 juni 2.2018
PPT-serie styrelsemötet: Presentation 13 juni
PPT: Matchningsindikatorerna 20180613
Uppföljning Reglab 2018

22 mars 2018
Protokoll från styrelsemötet den 22 mars 1.2018
PPT-serie styrelsemötet Presentation 22 mars 2018
PPT: Reglab efter 2019

30 november 2017
Protokoll från styrelsemötet den 30 nov 3.2017
PPT-serie styrelsemötet Presentation 30 nov
Bilaga 1. Nuläge nov 2017
Bilaga 2. Nätverksförslag
Verksamhetsplan 2018

30 augusti 2017
Protokoll från styrelsemötet den 30 aug 2.2017
PPT-serie styrelsemötet Presentation 30 aug.
Bilaga 1. Reglabs verksamhet våren 2017
Bilaga 2. Prioriterig av verksamheten
Bilaga 3. Sammanställning av uppföljningar

13 mars 2017
Protokoll från styrelsemötet den 13 mars 1.2017
Bilaga 1. Högskolekurs
Bilaga 2. Inbjudan Workshop 1 Region 2050
PPT-serie styrelsemötet Presentation 13 mars 2017

16 nov 2016
Protokoll från styrelsemötet den 16 nov 3.2016
PPT-serie styrelsemötet Presentation 16 nov
Underlag Regional framsyn Regional framsyn 0927
Rapport Högskolekurs Rapport Högskolekurs
Verksamhetsplan vers 1 Reglab verksamhetsplan 2017 1107

24 aug 2016
Protokoll från styrelsemötet den 24 aug 2.2016
PPT-serie styrelsemötet Reglab 24 aug
Nuläge juni 2016
Högskoleutbildning rapport Högskoleutbildning rapport
Högskoleutbildning presentation Högskoleutbildning presentation
Partnerstrategi Partnerstrategi
Val av värdregion  Val av värdregion
Regional framsyn Regional framsyn  och illustration 2050 processbild

10-11 maj 2016

Protokoll från styrelsemötet den 10-11 maj 1.2016
Underlag för beslut om gemensam finansiering  Gemensam finansiering
Effektutvärdering av Reglab Effektutvärdering av Reglab 2015
Presentation av Reglab mm PPT 11 maj

2 december 2015
Protokoll från styrelsemötet den 2 december 4.2015
Rapport nuläget i verksamheten Bilaga 1. Nuläge Reglab
Om akademiskt partnerskap Bilaga 2 Akademisk partner
Verksamhet 2013 Bilaga 4. Verksamhet 2013
Verksamhet 2016 Bilaga 5. Verksamhet 2016
Reglabs verksamhetsplan 2016 Bilaga 3. Reglab verksamhetsplan 2016

26 augusti 2015
Protokoll från styrelsemötet den 26 augusti 3.2015
Slutrapport Reglab 2011-15 Slutrapport 2011-15
Reglabs samlade aktiviteter 2011-15 Aktiviteter 2011-15

5 maj 2015
Protokoll från styrelsemötet den 5 maj 2.2015
Rapport nuläge i verksamheten
Rapport Högskoleutbildning inom regional utveckling Högskoleutbildning

26 mars 2015
Protokoll från extra styrelsemöte 26 mars  1.2015

12 nov 2014
Protokoll från styrelsemötet 12 nov 4.2014
Anteckning från Reglabs medlemsmöte Idemöte 16 sept
Ekonomirapport Ekonomisk rapport nov 2014
Projektplan Reglab nästa period Rapport högskoleutbildning
Verksamhetsplan 2015 – förslag Verksamhetsplan 2015 1105
Verksamhetsplan 2015 – slutlig Verksamhetsplan 2015

20 aug 2014
Protokoll från styrelsemötet 20 aug 3.2014
Policy för partnerskap Att vara Reglab-partner
Ekonomirapport Ekonomisk rapport aug 2014
Projektplan Reglab nästa period Reglab 2015 projektplan

15-16 maj 2014
Protokoll från styrelsemötet 15-16 maj 2.2014
Anteckning från styrelsens workshop Reglab efter 2015 Bilaga workshop

12 mars 2014
Protokoll från styrelsemötet 12 mars 1.2014
Utbildning för regionala utvecklare, underlag Förslag utbildningar

13 nov 2013
Protokoll från styrelsemötet 13 nov 3.2013
Anna Olofsson presentation Regional tillväxtpolitik 2014
Halvtidsutvärdering Rambölls Rapport Ramböll
Verksamhetsplan, inkl budget 2014 Reglab vp 2014 

20-21 aug 2013
Protokoll från styrelsemötet 20-21 augusti 2.2013
Generator presentation Generator 1 Generator 2
Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport aug
Val av värdregion för årskonferensen Värdregion årskonferensen

6 mars 2013
Protokoll från styrelsemötet 6 mars 1.2013
Reglab utvärderingsplan 

12 nov 2012
Protokoll från styrelsemötet 12 nov 2012 2.2012
Medlemsgruppens prioritering av aktiviteter 2012 (finns ej på G) Medlemsmöte 18 sept
Verksamhetsplan 2013 VP rev 121112

20 juni 2012
Protokoll från styrelsemötet 20 juni 2012 1.2012