Konferens

Reglab är en plattform för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna. Två gånger om året arrangerar vi större mötesplatser för alla inom regional utveckling: Forskarforum som är en mötesplats för forskare och praktiker inom regional utveckling; Reglabs årskonferens som är Sveriges största mötesplats för regionala utvecklare. Reglab samarrangerar också Kompetensförsörjningsdagarna två gånger om året.