Medlemmar och partner

Reglab har 23 medlemmar, som äger och finansierar verksamheten: alla svenska regioner, Tillväxtverket och Vinnova. All verksamhet i Reglab utgår från medlemmarnas behov.

Medlemsgruppens kontaktpersoner träffas tre gånger per år och beslutar vilka aktiviteter som ska genomföras. Information om att vara medlemsansvarig och om medlemsgruppen och dess möten hittar du via denna länk. Mer om Reglabs organisation finns att läsa här: Reglabs organisation

Reglab-partner
Reglab erbjuder  möjlighet till partnerskap för organisationer som är engagerade i regional utveckling. Som partner kan man delta i Reglabs aktiviteter och få del av alla resultat. Reglab-partner betalar en avgift på 25 000 kr/år. Partner är inte representerade vid medlemsmötet och ingår inte i Medlemsgruppen. Läs mer på följande länk: Att vara Reglab-partner

För delar av akademiska lärosäten, (interna institutioner, centrumbildningar och motsvarande), finns möjlighet att bli akademisk partner till Reglab. Akademiska partner betalar en avgift på 5 000 kr/år. I övrigt gäller samma villkor som för  Reglab-partner. Läs mer Att vara akademisk partner till Reglab

Reglabs medlemsgrupp

Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Gotland
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Örebro län
Region Östergötland
Region Skåne
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Kalmar län
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Stockholm
Västra Götalandsregionen

Nationella aktörer
Tillväxtverket
Vinnova

Reglabs partner

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Avdelning stadsbyggnad och Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers (akademisk partner)
Boverket
Centrum för regional analys vid Göteborgs universitet (akademisk partner)
Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, vid Karlstads Universitet (akademisk partner)
Centrum för kommunstrategiska studier, vid Linköpings universitet. (akademisk partner)
Distriktsseteret for Kompetansutvikling (NO)
Folkbildningsrådet
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
IF Metall

Mälardalsrådet
Nordregio
Norrbottens kommuner
Myndigheten för tillväxtanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan
Oxford Research 
Ramböll management consulting
Institutionen för stad och land  vid SLU (akademisk partner)
Storsthlm
Sveriges kommuner och regioner  (projektägare)
Statistikmyndigheten SCB
Svenska ESF-rådet
Sweco strategy
Trafikverket

Universitetskanslerämbetet
Upphandlingsmyndigheten
WSP Sverige samhällsbyggnad – analys & strategi