Om Reglab

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. Vi driver gemensamma utvecklingsprojekt, vi fördjupar de regionala analyserna och vi lär av varandra.

Reglab är en plattform för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna. Som del av Reglab har man tillgång till alla medlemmars specialistkunskap. Man är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärldsbevakning och benchmarking och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner.

Vill du berätta om Reglab i något sammanhang? Här är länk till en presentation som du kan använda (PDF). Hör av dig till Emma om du behöver den i ppt-format.

Reglab har funnits sedan 2010 och långsiktigheten har gagnat kunskapsutvecklingen i hela systemet. Här är länk till rapport som sammanfattar aktiviteter och resultat för perioden 2019-2022.

Prenumerera på Reglabs nyhetsbrev via denna länk.

Reglab har 23 medlemmar – Sveriges regioner samt Vinnova och Tillväxtverket. För andra organisationer som är involverade i regional utveckling finns möjligheten att bli Reglab-partner. Gemensamt för Reglabs aktiviteter är att de utgår från medlemmarnas behov och det medlemmarna har nytta av. Vi erbjuder:

  • Lärprojekt. Lärprojekten är kärnan i Reglabs verksamhet. De fokuserar på ett aktuellt tema och bygger på ett starkt engagemang från deltagarna. I lärprojekten studerar man best practice, med inspel från forskare och experter.
  • Seminarier. Reglab arrangerar korta, snabba seminarier för framsyn och omvärldsspaning – och vi gör längre seminarieserier där vi studerar ett tema ur flera perspektiv.
  • Analyser. Många regionala frågor ställer krav på fördjupad analys. I Reglab kan medlemmar gå samman, göra gemensamma studier och jämföra utvecklingen i olika regioner, både i Sverige och internationellt.
  • Nätverk. I våra nätverk möts kolleger som har samma uppdrag eller samma funktion. I nätverken utbyter man nyheter och erfarenheter, samtidigt som man bidrar till lärprojekt och andra aktiviteter.
  • Kunskapsspridning. Allt som görs inom Reglab dokumenteras och samlas på vår webb. Rapporter, studier och case-stories är tillgängliga för alla medlemmar. Via Reglabs nyhetsbrev har medlemmarna koll på vad som är på gång.
  • Forskarforum är vår mötesplats för forskare inom regional utveckling och praktiker.
  • Årskonferensen. En gång om årets möts vi på Reglabs årskonferens då vi diskuterar ett aktuellt tema och alla medlemmar har möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter i workshopar. Nästa årskonferens blir i februari 2023 i Jönköping med Region Jönköping som värd.

Inriktningsdokument för Reglabs verksamhet
Reglab inriktning 2023-2026
Reglab Verksamhetsplan 2024
Reglab ramverk
Reglab organisation

Mer information
Verksamhetsledare Catarina Lahti Telefon: 072-997 60 91
Processledare Eva Moe Telefon: 0730-96 75 55