Nätverk

Reglab är en plattform för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna. I våra nätverk möts kolleger som har samma uppdrag eller samma funktion. I nätverken utbyter vi nyheter och erfarenheter, och bidrar till att utveckla nya lärprojekt, studier och analyser.