RUS-nätverket

Att utarbeta en regional utvecklingsstrategi är en relativt ny uppgift för de regionala organisationerna och den hanteras olika i regionsverige. Men kraven är desamma: den regionala utvecklingsstrategin ska skapa en gemensam målbild för hela regionen. Den ska involvera medborgare, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor ‒ och den ska placera regionen i en europeisk och global kontext.

Under 2017 startade Reglabs RUS-nätverk. Syftet är att lära tillsammans, byta erfarenheter och inspireras i frågor som regionala utvecklingsstrategier, från framtagande till genomförande.

Länk till PDF: Var regionerna befinner sig i RUS processen – Uppdaterad maj 2024.