RUS-nätverket 7 maj

Denna gång fokuserade vi på omvärldsspaning utifrån aktuella frågor som påverkar det regionala utvecklingsuppdraget, och diskuterade hur detta påverkar arbetet med RUS.

Tid: 10-16 (kaffe från 09.30)
Plats: Ersta diakoni, Stockholm. Hitta hit.

Här hittar du programmet.

Dokumentation
Gustaf Rehnström, SKL – Nya förutsättningar för den regionala tillväxtpolitiken
Monika Kväl, Tillväxtverket – Regionalt utvecklingsansvar och ledarskap i en föränderlig tid?
Scenarioövning, TVV
Anna Ebenmark, Tillväxtverket – Hur kan hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken stärkas?
Klas Fritzon, Tillväxtverket – Genomförande av landsbygdspolitiken – vad händer nu?
Presentation Reglab

Tips! Utvärderingsnätverket ses dagen därpå, den 8 maj, med tema lärande och implementering: Hur kan vi bli bättre på att lära från utvärderingar? På programmet står bland annat en översyn av regionernas lärande kopplat till de regionala utvecklingsstrategierna som Oxford research gör på uppdrag av Region Örebro län. Välkommen att delta! Utvärderingsnätverkets hemsida hittar du här