RUS-nätverket 19 september

Den 19 september träffades RUS-nätverket digitalt. Vi diskuterade utveckling, folkhälsa och hälso- och sjukvård – hur får vi alla delar att samverka till en hållbar regional utveckling?

Länk till programmet som PDF

Ta del av Folkhälsomyndighetens rapport: Länk till Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik – en jämförande analys . Här är en länk till presentation av rapporten som webbinarium.

Dokumentation

Länk till SKR:s Medlemsenkät folkhälsa 2022 Rapport
Länk till presentation från Infrastruktur- och landsbygdsdepartementet
Länk till presentation från Folkhälsomyndigheten
Länk till presentation Folkhälsoarbetets infrastruktur – från projekt till implementering
Länk till Reglabs presentation RUS-nätverket 19 september 
Menti-fråga: Vad jobbar du med? Vad vill du lära av kollegorna? 
Menti-fråga: Hur hänger regional utveckling och folkhälsa ihop: Hinder? Möjligheter? 
Menti-fråga: Vad behöver din organisation göra? 

Länkar som delades i chatten

Länk till Folkhälsomyndighetens hemsidan, statistik att hämta för kommun- och länsnivå  
Länk till ”Folkhälsa i regional utvecklingspolitik” från Folkhälsomyndigheten  
Länk till rapporten: Folkhälsopolitik och regional utvecklingspolitik – En jämförande analys
Länk till rapporten Folkhälsa i de regionala utvecklingsstrategierna – En innehållsanalys av de 21 regionala utvecklingsstrategierna
Länk till Region Dalarnas Dalalab 
Länk till Tillväxtverkets villkorsrapport för 2022, Regionalt utvecklingsarbete 2022