RUS-nätverket 9 september

Årets andra RUS-nätverk startade med att vi coachade varandra i mindre grupper och delade de utmaningar vi står inför just nu med kollegor från hela landet. Innehållet återkopplade till träffen i maj med bland annat regionala exempel på dialoger. Vi uppdaterades om BRP+ med exempel på användning. Näringsdepartementet och Tillväxtverket berättade om nuläget i den nya nationella strategin för hållbar utveckling samt projektet Vägar för hållbarhet. 

Inbjudan.

Program för dagen

Presentationer

Reglab: RUS-nätverket 9 september

Reglab: Hur blir BRP+ användbart i RUS-arbetet?

Näringsdepartementet: Nationell strategi för hållbar utveckling 2021-2030

Tillväxtverket: Smart specialisering

Tillväxtverket: Hållbara regioner

Region Jämtland/Härjedalen: Revidering av Regionala utvecklingsstrategin

Region Örebro län: Utmaningsdrivet RUS-genomförande

Sammanställning från grupperna