RUS-nätverket 22 november

Den 22 november träffas RUS-nätverket på SKR i Stockholm. Vi har en dialog om i vilken mån man kan göra RUS mer rumslig. Och samverkan med kommunerna, hur ser den ut?

Regeringen lyfter territoriella perspektiv och gestaltad livsmiljö. Fler börjar göra strukturbilder och regionplaner, vad är RUSens roll i detta? Vi bjuder in Boverket, Tillväxtverket, Näringsdepartementet och en kommun för presentationer och dialog.

Tid: 22 november 2023
Plats: Lilla hörsalen, SKR, Hornsgatan 20 i Stockholm.