RUS och smart specialisering, del 1

Det första av två seminarier om den regionala utvecklingsstrategins koppling till smart specialisering.

Sedan ett par år tillbaka driver Vinnova ett projekt kallat ”Synergiuppdraget” där målet är att stärka svensk innovation genom ett bättre samarbete mellan regioner och nationella myndigheter.

Flera regioner är aktiva i pilotsatsningar för att tillsammans med nationella myndigheter som Energimyndigheten, Business Sweden, Tillväxtverket m fl. lyfta svensk innovation och svenska företag. Utgångspunkten är de regionala smart specialiseringsstrategierna.

Nu är det dags bredda samtalet och sprida kunskapen till fler. I två seminarier presenterar vi viktiga resultat från synergiuppdraget, diskuterar hur resultaten kan integreras i det breda regionala utvecklingsarbetet och hur fler kan få nytta av pilotsatsningarna.
Inbjudna är Reglabs RUS-nätverk, S3-nätverket och RND-nätverket.

Dokumentation Del 1: Hur hänger RUS och smart specialisering ihop?

Länk till presentation: Smart specialisering, Tillväxtverket

Länk till presentation: Hur kan RUS och S3 stärka varandra bättre? Vinnova

Länk till presentation: Strategisk snabbdialog mellan regioner och Vinnova. Vinnova

Länk till presentation: Smart specialisering Smart specialisering, Ewa Andersson, Tillväxtverket

Videoinspelning från dagens möte:

Här är länk till dokumentationen från träff nummer 2

Arrangörer:
Madelen Nilsson, Synergiuppdraget/Vinnova
Göran Andersson och Cecilia Johansson, RND-nätverket/Vinnova och Tillväxtverket
Ewa Andersson, S3-nätverket/Tillväxtverket
Eva Moe, RUS-nätverket/Reglab