RUS och smart specialisering, del 1

Välkommen till det första av två seminarier om den regionala utvecklingsstrategins koppling till smart specialisering!

Sedan ett par år tillbaka driver Vinnova ett projekt kallat ”Synergiuppdraget” där målet är att stärka svensk innovation genom ett bättre samarbete mellan regioner och nationella myndigheter.

Flera regioner är aktiva i pilotsatsningar för att tillsammans med nationella myndigheter som Energimyndigheten, Business Sweden, Tillväxtverket m fl. lyfta svensk innovation och svenska företag. Utgångspunkten är de regionala smart specialiseringsstrategierna.

Nu är det dags bredda samtalet och sprida kunskapen till fler. I två seminarier presenterar vi viktiga resultat från synergiuppdraget, diskuterar hur resultaten kan integreras i det breda regionala utvecklingsarbetet och hur fler kan få nytta av pilotsatsningarna.
Inbjudna är Reglabs RUS-nätverk, S3-nätverket och RND-nätverket.

Tid: Torsdag 20 april 9.30-11
Plats: Digitalt via teams, möteslänk skickas av Madelen Nilsson, Vinnova.
Anmälan: Du anmäler dig genom att tacka ja till mötesinbjudan.

Välkommen!

Vi som bjuder in är:
Madelen Nilsson, Synergiuppdraget/Vinnova
Göran Andersson och Cecilia Johansson, RND-nätverket/Vinnova och Tillväxtverket
Ewa Andersson, S3-nätverket/Tillväxtverket
Eva Moe, RUS-nätverket/Reglab