RUS-nätverkets träff 4 oktober

Innehållet planeras tillsammans med en arbetsgrupp och alla deltagare är som vanligt välkomna att bidra till programmet. RUS-nätverket träffas även 30 mars samt 18 maj för workshops med Myndighetsnätverket i Lärlabb: Hållbar utveckling.