RUS-nätverkets träff 4 oktober

Innehållet planeras tillsammans med en arbetsgrupp och alla deltagare är som vanligt välkomna att bidra till programmet.

RUS-nätverket träffas även 8 juni samt 24 augusti i lärlabb tillsammans med  Tillväxtverket.