RUS-nätverkets träff 15 november

RUS-nätverket

Vi träffades i Stockholm 15 november. Vi jobbade med att hitta gemensamma utvecklingsområden som vi vill lära oss mer om samt deltog i Tillväxtverkets seminarium om Hållbar regional utveckling.