RUS-nätverkets träff 15 november

RUS-nätverket

Vi träffades i Stockholm 15 november. Vi jobbade med att hitta gemensamma utvecklingsområden som vi vill lära oss mer om samt deltog i Tillväxtverkets seminarium om Hållbar regional utveckling.

PROGRAM

10.00-10.15 Välkommen och incheckning

10.15-11.30 Workshop: Hitta gemensamma utvecklingsområden att lära mer om

11.30-13.00 LUNCH

13.00-13.40 Tillväxtverkets seminarium som inleds med en hållbarhetsintroduktion med Cristina Chaminade, (eng)

13.40-13.50 FIKA

13.50-15.00 Tillväxtverkets seminarium fortsätter. Hållbar regional utveckling – hur gör vi?

Exempel från regionalt utvecklingsansvariga i Region Västerbotten och Region Kronoberg

15.00-15.10 PAUS

15.10-15.20  Sammanhållningspolitiken 2021-2027 och nytt stöd (technical support instrument) från EU-kommissionen.
Helena Gidlöf, SKR

15.20-15.45 Avrundning, nästa möte mm

15.45-16.00 Utcheckning

16.00 Tack för idag!