Lärlabb: Hållbar utveckling ws 2

Hur genomför vi tillsammans målen om hållbar regional utveckling i hela landet?

Välkommen till den andra träffen i Lärlabb hållbar utveckling den 24 augusti.

Vi fördjupar arbetet med den nationella strategin för hållbar regional utveckling. Reglab och Tillväxtverket bjuder in regioner och nationella myndigheter för att utforska hur vi ska jobba tillsammans för att genomföra den nya strategin.

I er utvärdering från juni var önskemålen att få mer tid att:

  • Förstå mer om handlingsplanen och hur den ska användas till den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet.
  • Utgå från verkliga utmaningar och tillsammans lösa frågor.
  • Komma i görande och börja agera.

Så dessa tre områden är vårt fokus när vi ses den 24 augusti!

Här finns dokumentation och arbetsmaterial från Lärlabb 1. Förberedande länkar finns även i inbjudan: INBJUDAN SOM PDF

PROGRAM för dagen.

  • Tid: Onsdag 24 augusti, kl. 9.30-16.00. Kl 16-17 kan lokalen användas till samtal med andra deltagare.
  • Plats: World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm. Lokal: Manhattan
    För att hitta till lokalen så är den bästa ingången via Kungsbron 1 – granne med Oscarsteatern och Casino Cosmopol.

Har du redan anmält dig behöver du inte göra det igen.

Vem
Inbjudna är Reglabs RUS-nätverk, dvs samordnare för arbetet med de regionala utvecklingsstrategierna, liksom Tillväxtverkets Myndighetsnätverk, dvs representanter för myndigheter som berörs av det regionala utvecklingsuppdraget.

Varje organisation är välkommen att delta med 1-2 personer. Deltagarna förväntas ha kunskap om det regionala utvecklingsuppdraget och/eller en överblick över det regionala utvecklingsarbetet.

Deltagarna står själva för resor och logi.

Hur
Lärlabbet syftar till gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och inspiration. Deltagarna förväntas avsätta tid för de gemensamma träffarna, förberedelser och hemarbete. Deltagarna ansvarar att förankra deltagandet, och dela kunskaper och erfarenheter, inom den egna organisationen.

Workshoparna leds av Catarina Lahti, Reglab, och Sara Tunheden, processledare.

Mer information
Har du frågor eller funderingar, ta kontakt med Clara Zakariasson, Tillväxtverket, eller Catarina Lahti, Reglab.

Välkommen!