Lärlabb: Hållbar utveckling ws 2

Hur genomför vi tillsammans målen om hållbar regional utveckling i hela landet?

Vid den andra träffen i Lärlabb hållbar utveckling fördjupades arbetet med den nationella strategin för hållbar regional utveckling. Här finns utvärderingen från deltagarna i Lärlabb 1 och 2.

Dokumentation

Välkommen! Reglab

Handlingsplanen för den Nationella strategin för hållbar regional utveckling. Örjan Haag, Ina Berggård och Erika Nilsson, Näringsdepartementet

Talande exempel – Västernorrland. Nina Loberg, Region Västernorrland och Ingela Öhrling, Trafikverket Region Mitt

Talande exempel – Samverkan inom social hållbarhet i Uppsala län. Region Uppsala

Grupparbeten – dokumentation

PROGRAM för dagen

Deltagarlista

Arbetsmaterial att ta med sig och använda i egna utvecklingsprocesser

Vår fråga

Vision – fem viktiga steg

Tankar framåt

Utmaning

Bakgrund

Här finns dokumentation och arbetsmaterial från Lärlabb 1  samt inbjudan: INBJUDAN SOM PDF

Vem
Inbjudna var Reglabs RUS-nätverk, dvs samordnare för arbetet med de regionala utvecklingsstrategierna, liksom Tillväxtverkets Myndighetsnätverk, dvs representanter för myndigheter som berörs av det regionala utvecklingsuppdraget.

Processledare var Catarina Lahti, Reglab, och Sara Tunheden,.

Mer information
Har du frågor, ta kontakt med Clara Zakariasson, Tillväxtverket, eller Catarina Lahti, Reglab.