RUS och smart specialisering, del 2

Det andra seminariet om den regionala utvecklingsstrategins koppling till smart specialisering.

Sedan ett par år tillbaka driver Vinnova ett projekt kallat ”Synergiuppdraget” där målet är att stärka svensk innovation genom ett bättre samarbete mellan regioner och nationella myndigheter.

Flera regioner är aktiva i pilotsatsningar för att tillsammans med nationella myndigheter som Energimyndigheten, Business Sweden, Tillväxtverket m fl. lyfta svensk innovation och svenska företag. Utgångspunkten är de regionala smart specialiseringsstrategierna.

I två seminarier presenterade vi viktiga resultat från synergiuppdraget, diskuterade hur resultaten kan integreras i det breda regionala utvecklingsarbetet och hur fler kan få nytta av pilotsatsningarna.
Inbjudna var Reglabs RUS-nätverk, S3-nätverket och RND-nätverket.

Dokumentation

Länk till presentation om Regeringsuppdraget för ökade synergier, Madelen Nilsson, Vinnova.

Länk till presentation om ”Synergiuppdraget”, Erik Asph Hennerdal, Region Västmanland.

Länk till presentation om hur RUS, RIS, S3 och PRI hänger ihop sett ur värmländska ögon, Anders Olsson, Region Värmland.

Inspelning från mötet (länk nedan):

 

Länk till dokumentation från den första träffen

Vi som bjöd in var:
Madelen Nilsson, Synergiuppdraget/Vinnova
Göran Andersson och Cecilia Johansson, RND-nätverket/Vinnova och Tillväxtverket
Ewa Andersson, S3-nätverket/Tillväxtverket
Eva Moe, RUS-nätverket/Reglab