RUS-nätverket 24 jan 2017

Den 24 januari hade RUS-nätverkets sin första träff i Stockholm.

Dagen började med lite uppvärmning, där deltagarna från sjutton av Sveriges regioner, Tillväxtverket, SKL och ESF-rådet bekantade sig med varandra utifrån frågan: Vilka tankar kommer du in med kopplat till regionala utvecklingsstrategier? Dagens första gäst var Annika Korzinek, chef för politiska avdelningen, EU-kommissionen i Sverige. Hon talade om Europa 2020 – vad händer sen? Spaningen
som Annika gjorde var att EU inte kommer lägga fram någon ny strategi efter Europa 2020 utan diskussioner om EU:s funktion och framtid istället kommer att dominera dagordningen. Mer fokus läggs istället på den s.k. Junker-kommissionens tio prioriteringar i vilka flera delar EU 2020-strategin återfinns, och strategins mål gäller fortfarande. Nedan hittar du minnesanteckningarna i sin helhet.

Dokumentation ws1
Inbjudan
Minnesanteckningar
Presentation, Annika Korzinek
Bild av var regionerna befinner sig i RUS processen