RUS-nätverket 27 oktober 2021

På RUS-nätverkets träff den 27 oktober står följande på programmet:

  • Vi fördjupar oss i konstruktiva dialoger mellan politiker och tjänstepersoner med exempel från Västernorrland.
  • Hur och varför vi kommunicerar RUS arbetet? Regionala exempel från bland annat Skåne och Värmland.
  • Ina Berggård, Näringsdepartementet, ger en nulägesbild av arbetet med den nationella strategin.
  • Tid för dialog och reflektion.

Du som vill avsätter tid innan mötet för att se föreläsningen av Johan Wänström, CKS Linköpings universitet och/eller för att läsa hans rapport om Ledande kommunala och regionala företrädares upplevelser av arbetet på strategiska råd om regional utveckling. Region Västernorrland kommer att berätta hur de bland annat använt Wänströms fyrfältare i arbetet med politiken för ett utvecklat ledarskap.

Program för dagen

Läs: Rapport 2021:1 Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet Ledande kommunala och regionala företrädares upplevelser av arbetet på strategiska råd om regional utveckling– Johan Wänström

Se: Föreläsning med Johan Wänström från Regional brytningstid: Tema 3 Samverkan

 

Tid: Kl. 10–15.

Plats: Digitalt zoom-möte.