RUS-nätverket 27 oktober 2021

På RUS-nätverkets träff den 27 oktober stod bland annat följande på programmet:

  • Konstruktiva dialoger mellan politiker och tjänstepersoner med exempel från Västernorrland.
  • Hur och varför kommunicerar vi RUS-arbetet? Regionala exempel.
  • Näringsdepartementet gav nulägesbild från arbetet med den nationella strategin.

Dokumentation

Budgetpropositionen för 2022. Örjan Hag, Näringsdepartementet.

Nationell strategi för hållbar utveckling i hela landet. Ina Berggård, Näringsdepartementet.

Kommunikation, relation och RUS. Malin Vikner, Region Värmland.

Att kraftsamla på tvären – kommunikationens roll i en gemensam process. Maria Jakobsson, Västra Götalandsregionen.

Hur skapa konstruktiva dialoger för politiker och tjänstepersoner som stärker samverkan? Susanne Sahlin och Frida Bergman, Region Västernorrland

RUS-arbetet – Egna prioriteringar och regionens roll. Hur kommunicerar vi? Karin Swensson och Jonas Brantefors, Region Skåne

Utcheckning

 

Program för dagen

Läs: Rapport 2021:1 Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet Ledande kommunala och regionala företrädares upplevelser av arbetet på strategiska råd om regional utveckling– Johan Wänström

Se: Föreläsning med Johan Wänström från Regional brytningstid: Tema 3 Samverkan

Länkar: