RUS-nätverket 22 juni

Nätverksträff om den nya nationella strategin

RUS-nätverket den 22 juni handlade om hur arbetet med den nya nationella strategin går vidare.

Dokumentation

PROGRAM RUS-nätverk 22 juni