RUS-nätverket 4 oktober 2017

På RUS-nätverkets träff den 4 oktober fick vi bland annat lyssna på Stockholms läns landsting om deras arbete med deras nya RUFS.

På agendan stod bland annat:

  • OMVÄRLDSBEVAKNING: Vilka aktuella processer är bra att känna till och dra nytta av, för oss som arbetar med RUS? Vi omvärldsbevakar med hjälp av varandra och inbjudna gäster. Välkommen med ditt inspel!
  • ATT TÄNKA OCH GÖRA UPPFÖLJNING: Vad följer vi upp? När görs uppföljningen? Vilka är med i processen? Hur riggas lärandet? Vad händer med regionernas årliga rapporter av det regionala tillväxtuppdraget? Vi delar regionala exempel och slutsatser från regionernas återrapportering av tillväxtuppdraget.

 

Till höger hittar du programmet i sin helhet.

Dokumentation
Reglab Introduktion
Dalarna Plan för lärande

SLL RUFS arkitektur
Tillväxtverket Återrapporteringar
VGR Uppföljning VG2020
De små stegens förändring Tillväxtarbete 2015
I samhällets tjänst Tillväxtarbete 2016
Mot ett systemorienterat tillväxtarbete Tillväxtarbete 2014
Återrapportering mall 2016
Enkätsvar RUS 4 oktober
Slutanteckningar och grupper