RUS-nätverket 13 november

Gemensamt tema för dagen var: Förändrade förutsättningar för RUS-arbetet.

  • Samverkan myndigheter och regioner! Johanna Mikaelsson, Tillväxtverket.
  • Hållbarhet på RUS-agendan. Caroline Strömbäck, Region Uppsalaom Reglabs nystartade Hållbarhetsnätverk och kopplingen till RUS. Cecilia Birgersson, berättar om Region Kronobergs hållbarhetssäkring.
  • Regionerna 2019 – förutsättningar för RUS-arbetet.Helena Gidlöf, SKL, och Göran Hallin, Kontigo/WSP, delar resultat från kommande rapport.

Dokumentation
Program
Myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet och landsbygdspolitiken – Tillväxtverket
Hållbarhetssäkring – Cecilia Birgersson, Region Kronoberg
Regioner 2019 och regionens roll – Helena Gidlöf, SKL.