Lärlabb: Hållbar utveckling ws 1

Hur genomför vi tillsammans målen om hållbar regional utveckling i hela landet?

Den 8 juni 2022 arrangerades Lärlabb hållbar utveckling, workshop 1, för att fördjupa arbetet med den nationella strategin för hållbar regional utveckling. Reglab och Tillväxtverket har bjudit in regioner och nationella myndigheter till två workshopar där vi utforskar hur vi ska jobba tillsammans för att genomföra den nya strategin. Nästa träff är onsdag 24 augusti.

Inbjudna till Lärlabb är Reglabs RUS-nätverk, dvs samordnare för arbetet med de regionala utvecklingsstrategierna, samt Tillväxtverkets Myndighetsnätverk, dvs representanter för myndigheter som berörs av det regionala utvecklingsuppdraget.

Deltagarlista

Mentifrågor inför träffen

Dokumentation, presentationer

Välkommen till Lärlabb 1, Reglab

Bymässa 2030, Region Kronoberg

Samråd med regioner vid utformning av täckningskrav i 900 MHz-bandet, Post- och Telestyrelsen

Exempel från Riksantikvarieämbetet

Exempel från Region Gävleborg

Deltagares frågor till presentatörerna

Dokumentation, grupparbeten

Tillbaka från framtiden

Vad kan vi myndigheter göra

Vad kan vi regioner göra

Vad krävs för att få det att hända

Dokumentation, arbetsmaterial

Arbetsbok Lärlabb 1

Arbetsposter

Hjälpa varandra A3

Återkoppling, vad krävs, A3

Bakgrund

INBJUDAN SOM PDF

PROGRAM FÖR DAGEN

Workshoparna leds av Catarina Lahti, Reglab, och Sara Tunheden, processledare.

Mer information

Har du frågor eller funderingar, ta kontakt med Clara Zakariasson, Tillväxtverket, eller Catarina Lahti, Reglab.