Lärlabb: Hållbar utveckling ws 1

Hur genomför vi tillsammans målen om hållbar regional utveckling i hela landet?

Välkommen till RUS-nätverkets labb för att fördjupa arbetet med den nationella strategin för hållbar regional utveckling. Reglab och Tillväxtverket bjuder in regioner och nationella myndigheter till två workshopar där vi utforskar hur vi ska jobba tillsammans för att genomföra den nya strategin.

Vi har en ny Nationell strategi för hållbar regional utveckling där regioner och nationella myndigheter är nyckelaktörer i genomförandet. Därför vill Reglab och Tillväxtverket bjuda in till ett gemensamt lärlabb för att stärka samarbetet för en hållbar utveckling i hela landet.

Syftet med workshoparna är att lära känna varandra – att förstå regioners och myndigheters olika förutsättningar – men också att identifiera möjligheter och hinder, och framför allt: lägga grunden för fortsatta samarbeten.

På programmet bland annat:

  • Regional utveckling – hur får vi perspektiven att mötas?
  • Framsyn: Regional utveckling 2030.
  • Så genomför vi strategin – dialog om konkreta case.

INBJUDAN SOM PDF

PROGRAM FÖR DAGEN

Tid och plats

  • Onsdag 8 juni, kl. 9.30-16.30.

Nästa träff: Onsdag 24 augusti, kl. 9.30-16.30. 

Vi planerar för fysiska möten i Stockholm, och flyttade fram workshoparna på grund av pandemirestriktionerna. Har du redan anmält dig behöver du inte göra det igen.

Varför
Det förväntade resultatet av Lärlabbet:

  • Ökad gemensam kapacitet att genomföra målen i den nationella strategin.
  • Stärkta relationer mellan myndigheter och regioner.
  • Gemensam identifiering av strategiska intresseområde och synergier, utmaningar och målkonflikter.
  • Skapa en grund för fortsatt samarbete kopplat till konkreta utmaningar – inklusive behov av samordning, mötesplatser och gemensamma forum.

Vem
Inbjudna är Reglabs RUS-nätverk, dvs samordnare för arbetet med de regionala utvecklingsstrategierna, liksom Tillväxtverkets Myndighetsnätverk, dvs representanter för myndigheter som berörs av det regionala utvecklingsuppdraget.

Varje organisation är välkommen att delta med 1-2 personer. Deltagarna förväntas ha kunskap om det regionala utvecklingsuppdraget och/eller en överblick över det regionala utvecklingsarbetet.

Deltagarna står själva för resor och logi.

Hur
Lärlabbet syftar till gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och inspiration. Deltagarna förväntas avsätta tid för de gemensamma träffarna, förberedelser och hemarbete. Deltagarna ansvarar att förankra deltagandet, och dela kunskaper och erfarenheter, inom den egna organisationen.

Workshoparna leds av Catarina Lahti, Reglab, och Sara Tunheden, processledare.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 25 maj.

Mer information
Har du frågor eller funderingar, ta kontakt med Anna Ebenmark, Tillväxtverket, eller Catarina Lahti, Reglab.

Välkommen!