RUS-nätverkets träff 2 mars

Digitalt möte med RUS-nätverket 2 mars 2022

Dagens fokus var regionerna och den nationella nivån. Vi fick besök av Näringsdepartementet, Tillväxtverket samt Folkhälsomyndigheten. Vi pratade om LÄRLABB – innehåll och förväntat resultat. Dessutom fick vi besök av Nordregio som berättade om ett pågående projekt om Nordiskt regionalt ledarskap. Program för dagen

Dokumentation

Gruppdialoger

RUS-nätverkets nästa träff är den 4 oktober, och då ses vi fysiskt förhoppningsvis.