RUS-nätverkets träff 2 mars

Årets nätverksträffar kommer att ske 2 mars och 4 oktober. Innehållet planeras tillsammans med en arbetsgrupp och alla deltagare är som vanligt välkomna att bidra till programmet. Däremellan träffas nätverket den 30 mars samt 18 maj för workshops med Myndighetsnätverket i Lärlabb: Hållbar utveckling.