RUS-nätverket 30 maj 2017

RUS-nätverket träffades för andra gången den 30 maj i Stockholm. På programmet stod bland annat:

  • Presentation av Region Kronobergs arbete med att ta fram Gröna Kronoberg 2025, och
    dialog om kritiska framgångsfaktorer i framtagandefasen
  • Dialog om aktuella processer: Vi följde upp Agenda 2030-arbetet i regionerna och hur det
    har gått på hemmaplan. Projektet Region 2050 pågår i Reglabs regi, och ska bidra till
    regionernas hemmaprocesser på olika sätt.

Dokumentation
RUS Inbjudan
Deltagarlista
Anteckningar RUS-nätverk
Gröna Kronoberg
Överblick RUS 2017
RUS Örebro län