RUS-nätverket 23 maj

RUS-nätverket träffas den 23 maj på eftermiddagen. Denna gång är temat: Översyn av RUSen.

På programmet bland annat

  • Varför göra en översyn av den regionala utvecklingsstrategin? Vad innebär översyn och aktualitetsprövning i praktiken?
  • Vad ska den regionala utvecklingsstrategin innehålla? Vilka områden ska RUSen omfatta?
  • Ellinor Ivarsson, SKR, om regeringens utredning av den framtida regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken, och SKRs organisering av området regional utveckling.

Tid: Torsdag 23 maj kl. 13-16.
Plats: Digitalt via teams. Kalenderinbjudan kommer från Emma Ejermark. Om du vill ha en inbjudan, maila Emma Ejermark. Svara på kalenderinbjudan senast 16 maj.