Metoder, material

Region 2050 är en kompetenshöjning inom framsynsmetodik och omvärlsanalys på lång sikt. Här har vi samlat övningsmaterial och instruktioner från samtliga workshopar.

Slutrapport: FRAMSYN ‒ att planera för osäkerhet.
TIPS (sid 78 i den tryckta versionen)

Framsynsgruppens övningar, sammanfattningar
Instruktion övningar ws1
Instruktion till övningar ws2
Instruktion övningar ws3
Instruktioner övningar ws4
Tips från Framsynsgruppen: Framsynsmetoder tips
Övningar omvärldsanalys på lång sikt – metodhandbok TVV
Övningar omvärldsanalys på lång sikt – metodhandbok TVV (wordfil)
Omvärldsanalys-på-kort-och-lång-sikt_Region Skåne

Megatrender
Instruktion övning: Megatrend Urbanisering
Instruktion övning: Megatrend Digitalisering
Presentation: Demos megatrender
Övningsmatris Megatrend Urbanisering
Övningsmaterial: Megatrender
Övning: Uppgift befolkningsutveckling
Pres Megatrend Urbanisering o Resursbrist

Designfiktion
Instruktion: Designfiktion
Instruktion övning: Designfiktion
Exempel: Designfiktion
Övningsmaterial: rita en serie
Exempel på regionala designfiktioner

Framtidsmatris
Instruktion övning: Instruktion, exempel framtidsmatriser
Övningsmaterial: Framtidsmatris
Framtidsmatris exempel (ifylld): Framtidsmatris Reglab ws 1
Instruktion: Instruktion + övningsmaterial framtidsmatris: storytelling
Framtidsmatris masterclass – Max Valentin

Scenarier
PDF-serie: Scenarier introduktion
PPT-serie: Scenarier som arbetsverktyg
Presentation: Why scenarios and backcasting: Why scenarios?
Scenariekors, exempel: Fyra alternativa framtidslandskap
Instruktion scenarier Förutsättningar: Scenarier förutsättningar
Övningsmaterial checklista Förutsättningar: Förutsättningar scenario
Instruktion Backcasting avlägsen framtid: Backcasting 2040-2030
Instruktion Backcasting nära framtid:  Backcasting 2030-2020
Scenarier instruktion storytelling: Rollspel
Regionala scenarier, från Region 2050
Fyra globala scenarier från Region 2050

Från scenarier till strategi
Presentation: From Scenario to Strategy, Outi Kuittinen, DEMOS
PPT-serie övning: Från scenarier till strategi – framtidssäkra din strategi
Från scenarier till strategi – arbetscanvas

Övriga metoder och övningar
Instruktion Personas: Instruktion personas
Övningsmaterial Personas: 11 personas
Instruktion: Svarta svanar: Black swans
Övningsmaterial Svarta svanar: Svarta svanar
Instruktion En vardagssituation: En vanlig dag
Övningsmaterial: Beskriv en vardagssituation
Instruktion övning Svaga signaler: Svaga signaler
Övningmaterial: Framsynsbingo
Övningsmaterial: vad har hänt om två år? Framsynsquiz

Om experiment, labb och förändringsledning
PPT-serie: Designa ett experiment – introduktion
PPT-serie: Designa ett experiment – övning
PDF:
Designa ett experiment instruktioner
Designa ett experiment: Arbetscanvas
Designa ett experiment: Arbetscanvas (ppt)
Designa ett experiment: Exempel kollektivtrafik
Designa ett experiment: Exempel näringslivsutveckling

 

Lästips
How to do Foresight? European Foresight Platform
Why do Foresight? EU Joint Research Center
Backcasting, EU Joint Research Center
Backcasting som metod, Fossiloberoende Västra Götland
Strategic foresight primer, Angela Wilkinson
Four Future Scenarios, Demos Helsinki, SPREAD
The use and abuse of scenarios, McKinsey
Scenarios for the baltic sea towards 2030, WWF
Shell Scenarios – Imagining the future (Youtube)
Scenarios 2030, CIFS