Region 2050

Region 2050 var en stor satsning för att öka kunskapen om framsynsmetodik och omvärldsanalys på lång sikt, som pågick under 2017-2019.

Syftet var att skapa en ökad beredskap för samhällsförändringar hos Reglabs medlemmar. Dels genom att veta mer om vad som är på gång inom olika sakområden ‒ som framtidens hälsa, de nya jobben, livsstil, mobilitet mm ‒ dels genom en breddad kunskap om planeringsmetoder.

Ett hundratal personer deltog i seminarier och workshopar i olika grupper, till exempel Framsynsgruppen, Ledarseminariet och Masterclass Framsyn. Nedan finns hela processen samlad under några rubriker:

  • Metod, material. Metoder, övningar och exempel på material att använda.
  • Inspiratörer. Alla inspiratörer som pratat om framtiden ur olika perspektiv, på Reglabs årskonferenser, i framsynsgruppens och ledarseminarierna.
  • Masterclass/nätverk. Dokumentation från masterclass-träffarna under 2018-2019.
  • Workshopar. Dokumentation från Ledarseminarier och Framsynsgruppen.
  • Regionala exempel. Allt material som skapats av deltagarna i framsynsprocessen: scenarier, designfiktioner, handlingsplaner mm.
  • Om projektet. All information om satsningen Region 2050, men också länktips.

I slutrapporten från Region 2050 kan du läsa mer om framsynsmetodik, expertråd och deltagarnas erfarenheter av att arbeta med framsyn regionalt.

    Slutrapport från Region 2050: FRAMSYN ‒ att planera för osäkerhet