Designfiktion hemuppgift

Hemuppgiften efter workshop 1 i Region 2050 var att skapa designfiktioner.
Här har vi samlat resultaten.

 

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning i regionerna 2050
Konkurrens ersätts av delning. År 2050 har konkurrensen på arbetsmarknaden till stor del ersatts av delning. Alla tillverkningsföretag i området har anslutit sig till Driv som är ett gemensamhetsföretag inom industribranschen.
Designfiktion Region Jämtland Härjedalen

Ingen fysisk arbetsplats 2050. 2050 är vi betydligt fler i befolkning än idag, vilket gör att vi bland annat kommer att stå inför utmaningar såsom platsbrist i våra städer, ökat tryck på bostadsmarknaden samt ökad påfrestning för miljön. För att anta dessa utmaningar så har det tagits ett beslut att det inte ska finnas några fysiska arbetsplatser 2050
Designfiktion Region Halland

Genusglasögon 8.0. År 2050 har allt fler kommit till insikt om vilket hinder stereotypa synsätt utgör i vardagen. Inte minst när det gäller arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Tack och lov har en ny produkt kommit ut på marknaden ”Genusglasögon”.
Designfiktion Tillväxtverket & Vinnova

Curriculum Vitae Live – levnadslopp i realtid. Patrik är anställd av säkerhetsföretaget Billig Bevakning AB, som använder bemanningstjänsten ”Curriculum Vitae Live” (CVL). Patrik har registrerat alla arbetsrelaterade meriter (utbildningar, anställningar samt kunskapsområden), och dessa har verifierats av utbildningsväsendet (via den nationella betygsdatabasen) samt tidigare arbetsgivare.
Designfiktion Region Uppsala

Bostadsmarknaden i regionerna 2050
Det mobila boendet. Bostäderna är byggda utifrån container idén. Som enskild individ/familj eller liknande kan du
flytta runt ditt boende till olika platser i landet- beroende på vart din arbetskraft behövs eller vilka behov/önskemål du för tillfället har.
Designfiktion Region Jämtland Härjedalen

Cirkulär ekonomi i regionerna 2050
Värdera Energi – Energi för och av alla. Energi kan inte förstöras – den övergår bara i olika former. Därmed är den i grunden helt cirkulär. År 2050 har alla nationer enats om att göra energi till den gemensamma globala valutan KWh.
Designfiktion Tillväxtverket & Vinnova

Sea resort, obegränsad tillgång på energi och min tallrik. År 2050 har det linjära tillväxtmönstret, som går ut på att utvinna, producera, konsumera och kassera, lämnats. I Sverige har det drivits fram en stringent lagstiftning som främjar en kretsloppsinriktad ekonomi. Skåne har gått före många regioner vad gäller en fungerande modell för cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin innebär att avfall inte längre existerar som begrepp. De produkter som används i Skåne är utformade och optimerade för att demonteras och återanvändas.
Designfiktion Region Skåne

Demokrati och politiska system i regionerna 2050
Inga val som idag – Hal-3000. I gårdagens val 2050 var det datorpartiet Hal-3000 som vann, en chock för de etablerade politikerna. Redan idag kom datorns första åtgärd. Räntorna chocksänks för att få igång resorna till Mars.
Designfiktion Region Blekinge

Makten till medborgarna – 2050 vill människorna vara delaktiga i vardagsdemokratin. Staten formulerar olika VAD. Regionen formulerar VAD och HUR. Byarna väljer OLIKA VAD och formulerar HUR. Regionen sluter 3-årsavtal med byarna angående ansvarsfördelning. Ex: Regionen ansvarar för skola och vårdcentral. Byn ansvarar för ”gemensamhetstrafik”, gator och fysisk miljö (med hjälp av regionalt bidrag som växlas upp med egna resurser.
Designfiktion Sveriges kommuner och landsting

Det civila samhället och deltagande, i regionerna 2050
Hej Främling. Migrationsverkets roll har upphört och Hej Främlings tjänst ”Välkommen” engagerar och entusiasmerar.
Genom Hej Främling och Kompetensmolnet får Miriam en samhällsarbetsplats som utgår från hens kompetenser, vilja och ambitioner och påbörjar direkt sina nya uppgifter och sitt nya liv.
Designfiktion Region Jämtland Härjedalen

Glokalsamfunnet. Klimatförändringen och det gröna skiftet har blivit en viktig förutsättning för lokal samhällsutveckling. Delningsekonomi och nollutsläppsgemenskaper i både städer och mindre orter har blivit vanliga.
Designfiktion Distriktssenteret

Odlingsbyar ersätter livsmedelsimport. Utflyttningen avstannat! Genom samodling där odlings- och betesmark koncentreras har Region Västernorrland lyckats säkerställa lokal livsmedelsproduktion. Snillrika energilösningar och stora odlingsgårdar går hand i hand med ett mer specialiserat skogsbruk. Nu är landsbygden hetare än någonsin!
Designfiktion Västernorrland

Örebro – Det nya Toscana. Urbaniseringen har lett till att de flesta människor lever i någon av de stora världsmetropolerna. Där finns också stort utanförskapet och konflikthärdar som blossar upp. Detta gör att mindre communities med hög grad av självstyre bildas runt om i världen och urbaniseringen stannar upp. Samhällen eller communities som det numera kallas i inlandet får ta emot flyktingar från inte bara Afrika och Södra Europa utan också från Stockholm, Göteborg, Gotland och så vidare. Det är i inlandet och norr om Dalälven vi nu finner de bördigaste markerna och några av ”världens kornbodar”. Som en följd av klimatförändringarna har Kilsbergens södra sluttningar blivit särskilt lämpade för vinodling. Örebro har blivit det nya Toscana med viner i världsklass.
Designfiktion Region Örebro län

Företagande i regionerna 2050
Tre innovationer från Västra Götaland på temat ”Företagande i regionerna”: från livsmedel/maritima: ätbara alger, från hållbara transporter: självkörande stolar, från textil: temperaturreglerande kläder
Designfiktion Västra Götalandsregionen

Fuskkött: Matprofilen rasar: ”Visst – mycket godare och bättre för hälsa, plånbok och miljö – men det är ju för tusan inte kött”
Designfiktion Kalmar län

Hälsa och hälsosystem i regionerna 2050
Hälsochippet. Den tidiga satsningen på Hälsochippet har gett stor effekt. Befolkningen har ökat till 300 000 invånare varav hälften är 80 år eller äldre
Designfiktion Region Blekinge

Folkhälsa i Region Norrbotten. Tre koncept för nyfödda, mellanålder och äldre.
Designfiktion Region Norrbotten

Länken stad-land i regionerna 2050
Där livet händer – projicerad närvaro med 5 sinnen. År 2050 finns applikationen ”projicerad närvaro med 5 sinnen” i var persons hand. Den innebär att vi kan delta i arbetsmöten, släktkalas, läkarbesök, besöka resmål, gå på konserter med alla fem sinnen involverade i upplevelsen.
Designfiktion Tillväxtverket & Vinnova

Människors livsstil i i regionerna 2050
Inter”. Ett underjordisk transportmedel (hyperloop) som tar dig över hela världen på nolltid.
Designfiktion Region Jönköpings läns

Tillverkningsindustrin
Automat 2.0. Individuellt näringstillskott som styrs av sensorer, kopplat till ett chip.
Designfiktion Region Jönköpings läns

Hälsinglandsfuran. Utvecklingen av Hälsingefuran har gjort att efterfrågan på dessa superträd för att bekämpa luftföreningar är enorm och en ny industri har växt fram i Hälsingland där superhälsingefuran framställs och exporteras.
Designfiktion Region Gävleborg

Big Data simulator. Innovationen är ett system där vi upptäcker riskgrupper som kan hamna i arbetslöshet på sikt. Riskgruppen kan kontaktas och fler år innan uppmanas att börja utbilda sig och därmed aldrig behöva bli arbetslösa eller sjuka. Smart housing. Ett hus med smart glas och andra formbara material som gör att huset kan formas om efter behov. Det är ett kataloghus som har egenskaperna att de är anpassningsbara, materialet är formbart över tid och att det går att förändra dess exteriör ex.
Designfiktion Region Kronoberg
Bild Big Data simulator
Bild Smart housing

Trafiksystem och kollektivtrafik i regionerna 2050
Relocate. En app för transporter, i Blekinge Community rullar inte längre några privata bilar på de vägar som finns kvar.
Designfiktion Region Blekinge

KALMAR ÖLAND AIRPORT . Världens första fossilbränslefria flygplats.
Designfiktion 1a Kalmar län

Regional flygtrafik med drönare har helt slagit ut bil, tåg och buss. Snurriga smålänningar –
Påstår att de soldrivna flygningarna tar max 18 minuter, vart du än ska.
Designfiktion 1 b Kalmar län

Drönartrafiken – en hållbar transportlösning för Västernorrland. Effektivt laddningsbara och programmerbara drönare utvecklades snabbt efter 2017 för att kunna erbjuda transportpooler och privata och offentliga transportlösningar.
Designfiktion Västernorrland

Oslo/Stockholm -Världens mest integrerade stråk. Förbättrad tågförbindelse kortar restider och sänker reskostnaden. De öst-västliga förbindelserna ökar i betydelse, samordnade universitetesutbildningar/Campus.
Designfiktion Region Västmanland