TIPS! från Region 2050

Framsynsmetoder
En bra sammanställning av olika framsynsmetoder finns här.
Mer om TUNA finns här.

Här kan du läsa om hur två stora organisationer arbetar med framsyn:
EU
OECD

Omvärldsanalytiker
Det finns många kvalificerade omvärldsanalytiker, som man hittar på nätet. Här är några av de vi använt i Region 2050:
Finska Sitra
EU-kommissionens megatrend hub
Nesta trender 2019
Copenhagen institute for future studies: Global scanning network

Regionala innovation och initiativ
Tång
Träfoder.
Elväg.
Demenscykel.
Triple A.
Smart textil.
Plastersättare. 

Intressanta scenarier
KTH: Bortom BNP
Shells scenarier
Demos: Sustainable lifestyles 2050
ESPON: Vision and scenarios for the European Territory towards 2050

Design thinking
EU-kommissionen tog 2013 fram en handlingsplan för designdriven innovation, där design ses som ett medel för förnyelse av offentlig sektor.
E-boken till Förändra radikalt, ett SKL-projekt.
Bok: This is service design thinking
Bok: This is service design doing. Uppföljaren till ”This is service design thinking” med mer fokus på görande
Podd: Why service design thinking
Kommentar: belyser tjänstedesign från lite olika håll med olika teman.

Det agila manifestet
Det agila manifestet är en sammanställning av principer för hur arbetet med komplexa uppgifter i en föränderlig omvärld bör organiseras. Det formulerades 2001 av en grupp mjukvaruutvecklare, som en reaktion mot statiska och tröga planeringsmetoder.

Policylabb och experiment
Experimental Finland
What works (UK)
Rapport: Navigera under osäkerhet – entreprenörskap, innovationer och experimentell policy Navigera under osäkerhet

Läs mer om Vinnovas satsning på smart policyutveckling.

Även regeringens Tillitsdelegation intresserar sig för nya former för styrning och ledning inom offentlig sektor, framför allt inom vård, skola och omsorg. Delegationens huvudbetänkande redovisades i juli 2018.

Policylabb
Runt om i världen finns många labb som arbetar med policyutveckling, innovation och systemförändring. Några av dem är: