Analytikernätverket

Nästa träff i Analytikernätverket är den 22 november i Stockholm. Här finns information och anmälningslänk.

Den 16 november är Analytikernätverkets deltagare välkomna till samverkanskonferens med erfarenhetsutbyte om regionala utbildning- och arbetsmarknadsprognoser. Deltar gör även deltagarna i lärprojektet Regionalt kompetensbehov.

Reglabs Analytikernätverk är en mötesplats för dem som jobbar med att beskriva och analysera utvecklingen och utvecklingsförutsättningarna i en region eller på en nationell myndighet. Det kan vara forskare, analytiker eller andra.

Nätverket vill bidra till ny kunskap, men också till att sprida den kunskap som redan finns runt om i landet mellan deltagarna. En ambition är att höja kvaliteten och kostnadseffektiviteten genom att göra gemensamma analysprojekt och beställningar.

Analytikernätverket drivs i samarbete med Tillväxtverket.