Analytikernätverket 26 januari

Analytikernätverket hade ett extramöte onsdag den 26 januari: Tema geografiskt tillgänglighet.

Det pågår just nu ett utvecklingsprojekt kring ett nytt verktyg för att visa olika aspekter av tillgänglighet utifrån ett lokalt perspektiv.

Sverige är ett föregångsland när det gäller geografiska data med hög upplösning. Bland annat har SCB under många år producerat sin statistik på 250m-rutor. Datat har varit tillgängligt men verktyg att använda denna statistik i samhällsplaneringsprocessen har saknats eller varit komplicerade att använda. Utgående från den tekniska plattform som är använd i Pipos-Serviceanalys har Tillväxtverket  tillsammans med Trafikverket utvecklat en prototyp till ett nytt verktyg. Det är kallat Pipos-Regionalanalys, applikationen nyttjar den ovan beskrivna lägesbundna statistiken och tillför funktionalitet från Piposplattformen gällande tillgänglighet.

Riktlinjer för utvecklingen har varit:

  • Ett tilltalande enkelt användargränssnitt utgående från en karta i webbmiljö.
  • Brett anslag gällande användargrupper.
  • Tillåter ett dynamiskt, explorativt och forskande arbetssätt.
  • Jämförande och temporala studier mellan olika scenarion.
  • Fritt selektera större eller mindre geografiska områden utan beroenden till administrativa gränser.
  • En helhetssyn gällande befolkningens reseanledningar.
  • Flera resesätt (bil, kollektivtrafik, cykel och gång).

Anders Dahlgren, Tillväxtverket, presenterade projektet.

Har du frågor, kontakta: Peter Möller, Region Dalarna, eller Wolfgang Pichler, Tillväxtverket.