Analytikernätverket 27 januari 2016

Onsdag den 27 januari gick den första träffen i Analytikernätverket av stapeln.

På programmet stod hur vi arbetade med jämförelser i det regionala analysarbetet. Självklart blev det erfarenhetsutbyte, dialoger och diskussioner, till exempel kring vad som är på gång i analysväg landet runt.

Dokumentation
Inbjudan
Program & deltagarlista
Anteckningar