Analytikernätverket: Fortsatt utveckling av Metric

Digital träff med analytikernätverket 26 april – Presentation och diskussion om arbetet med att mäta regionala innovationsekosystem

Välkomna på digital träff med analytikernätverket om Metric, en modell för att mäta regionala innovationsekosystem.

Region Västerbotten presenterade på Reglabs årskonferens 2023 en modell för att mäta regionala innovationsekosystem, Metric. Arbetet har sedan dess fortsatt tillsammans med ytterligare fyra regioner: Skåne, Värmland, Örebro och Östergötland. Modellen har validerats och indikatorerna samt datakällor har setts över.

De fem regionerna vill nu presentera vad som hänt sedan grundmodellen presenterades och tankar kring arbetet framåt.

Tid: 26 april kl 13-14.30
Plats: Digitalt
Anmälan: Mejla till rickard.bengtsberg@regionvarmland.se för att få Teams-inbjudan.