Analytikernätverket 28 mars 2017

Gruppen träffades senast den 28 mars i Stockholm. På träffen stod temat smart specialisering och analysarbete i särskilt fokus. Bland annat diskuterade vi hur analys kan komma till bättre användning i arbetet med smart specialisering.

Dokumentation
Program och deltagarlista 28 mars 2017
Referat från dagen.
Inledning
Vad är ”smart specialisering”? Cecilia Johansson, Tillväxtverket och Monika Jönsson & David Paulsson, Region Dalarna.
Östergötlands 5 styrkeområden speglat i BISNODEs företagsdatabas, Styrbjörn Holmberg, Region Östergötland.
Analys och smart specialisering i Västra Götalandsregionen, Joakim Boström, Västra Götalandsregionen.
Slutsatser om smart specialisering från pågående utvärdering av forskning och innovation i regionalfonden, Martin Fröberg och Linda Broström, Ramböll