Inställt: Analytikernätverket 22 april

Träffen den 22 april i Reglabs analytikernätverk är inställd. Temat för mötet var Innovation för regional utveckling. Varför innovation – och hur mäter vi det? Diskussioner pågår om alternativa former för utbyte i nätverket.

Vi tänkte jobba tillsammans med Reglabs innovationsindex, som har fått både ris och ros. Vad har fungerat, vad behöver utvecklas vidare? Innovationsindex är intressant bland annat mot bakgrund av de nya regionala strukturfondsprogram som pekar ut innovation som ett av två målområden för Sverige.