Analytikernätverket 25 maj 2016

På analytikernätverkets träff den 25 maj, 2016 diskuterades bland annat:

  • Hur vi säkerställer att analysunderlag i högre grad kommer till nytta i politiska beslutsprocesser.
  • Bland annat fick vi en presentation av Region Skånes arbete med Strukturbild för Skåne. Dessutom får vi höra om Tillväxtanalys arbete med Regional tillväxt 2015, – trender och analyser om hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

Dokumentation
Program & deltagarlista
Anteckningar