Analytikernätverket 20 november 2018

På årets andra träff inom Reglabs Analytikernätverk avhandlade vi analysarbete kopplat till framtagandet av regionala utvecklingsstrategier. En slutsats från dagen är att det är viktigt med dialog och samarbete mellan analytiker, strateger och politiker samt att det handlar om ett processarbete för att säkerställa att analysarbetet påverkar strategins innehåll. Nedan finns dokumentation från träffen!

Dokumentation
Program och inbjudan
Presentation – Reglabs analytikernätverk
Reglabs Analytikernätverk_20 november anteckningar
Presentation – Sigrid Hedin, Maria Weimer, Tillväxtverket

Presentation –  Simon Bölling Region Västmanland
Presentation – Maria Nimvik Stern, Malardalsradet