Analytikernätverket 22 november

Det regionala analysarbetet – behov, kapacitet och verktyg

Regioner har ansvar för det regionala utvecklingsarbetet och genomför en rad olika uppdrag och projekt. Men, regioners kapacitet är inte lika, säger Riksrevisionen.

Regionala analytiker har en viktig roll i insatser som rör regioners strategiska inriktning samtidigt som analytikerns arbetssätt och verktygslåda har förändrats snabbt. Regioners kapacitet avspeglas också i förutsättningarna för analys.

På Reglabs analytikernätverksträff den 22 november diskuterade vi hur analys och analytiker kan komma med i olika policyprocesser. Vi fick höra om Tillväxtverkets Ännu Mera Nytta-process som underlättar planering, genomförande och lärande av insatser. Vi fick också en dragning av Tillväxtanalys om hur de regionala utvecklingsfonderna har fungerat för Sveriges företag. Region Gävleborg berättade om en praktisk tillämpning regionalt.

För att öka analyskapaciteten behövs också nya arbetssätt, databaser och analysverktyg. På eftermiddagen gick vi igenom den regionala verktygslådan och visade konkreta angreppssätt och möjligheter.

Som vanligt fanns det mycket utrymme för frågor, samtal och diskussion.

PROGRAM

Vi skickade innan träffen ut en kort enkät för att inventera våra analysverktyg.