Analytikernätverket 20 maj

Analytikernätverket den 20 maj hade temat samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Samhällsekonomiska konsekvensanalyser syftar till att ge allsidiga och tillförlitliga underlag för nationella politiska beslut och stora investeringar, till exempel i infrastruktur eller annat som har långsiktiga effekter. Även regionalt görs relativt omfattande investeringar och reformer. Förutsättningslösa samhällsekonomiska konsekvensanalyser i ett tidigt skede borde kunna hjälpa till att avväga mellan nyttor och kostnader.

Dokumentation

Territorial impact analysis – tool. Zintis Hermansson, project expert, ESPON.

Samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Jonas Westin, regionalforskare, CERUM, Umeå universitet

Program