Analytikernätverket 20 maj

Analytikernätverket den 20 maj har temat samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Samhällsekonomiska konsekvensanalyser syftar till att ge allsidiga och tillförlitliga underlag för nationella politiska beslut och stora investeringar, till exempel i infrastruktur eller annat som har långsiktiga effekter. Även regionalt görs relativt omfattande investeringar och reformer. Förutsättningslösa samhällsekonomiska konsekvensanalyser i ett tidigt skede borde kunna hjälpa till att avväga mellan nyttor och kostnader.

En expert på området ger oss en introduktion i ämnet. Och som vanligt bjuds på intressanta inspel från regioner och stimulerande diskussioner bland kollegor.

Tid: 20 maj kl 9-12

Plats: Zoom-rummet öppnar kl 8.45

Sista anmälningsdag 13 maj. Respektera anmälningstiden, vi kan inte ta emot sena anmälningar.