Workshop Analytikernätverket 7 februari

Ny statistik för efterfrågan på arbetskraft – vilka är de regionala behoven?

Analytikernätverket hade en digital workshop tillsammans med SCB och Arbetsförmedlingen om en ny statistik på arbetsmarknadsområdet. Det finns relativt mycket data för utbudet av arbetskraft, medan arbetsmarknadens efterfrågan länge har varit svår att beskriva med statistik, både nationellt och regionalt. Det finns många statistikkällor, men inte alltid tydliga eller tillräckliga svar. Det är ett av skälen till att SCB och Arbetsförmedlingen under 2022–2023 utvecklar en ny undersökning om efterfrågan på arbetskraft. I utvecklingsarbetet vill man veta mer om användarnas behov av statistik kopplat till efterfrågan på arbetskraft, rekryteringar, rekryteringsproblem, arbetskrafts- och kompetensbrister.

  • Ska ”otillfredsställd efterfrågan” förutsätta att arbetsgivaren aktivt har sökt efter arbetskraft på referensdagen?
  • ”Arbetskraftsbrist” – utifrån er användning, bör fokus vara på tillgången på sökande eller på tillsättningen?
  • Använder ni Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator och uppgifter kring anställningsplaner, och i sådana fall hur?
  • Vad är prioriterat:
    – Mer detaljerad branschredovisning framför regional redovisning, eller omvänt?
    – Vilka yrken eller utbildningar?
    – Annat?

SCB tar gärna emot alla slags synpunkter på området! Skicka svar till eeu@scb.se.

Dokumentation

PPT-presentation Katja Olofsson, SCB (som PDF)