Workshop Analytikernätverket 7 februari

Workshop med SCB och Arbetsförmedlingen: Ny statistik för efterfrågan på arbetskraft – vilka är de regionala behoven?

Välkommen till en digital workshop den 7 februari kl 13.15 med SCB och Arbetsförmedlingen om en ny statistik på arbetsmarknadsområdet. Kontakta Wolfgang så får du länk för att delta.

Det finns relativt mycket data för utbudet av arbetskraft, medan arbetsmarknadens efterfrågan länge har varit svår att beskriva med statistik, både nationellt och regionalt. Det finns många statistikkällor, men inte alltid tydliga eller tillräckliga svar.

Det är ett av skälen till att SCB och Arbetsförmedlingen under 2022–2023 utvecklar en ny undersökning om efterfrågan på arbetskraft. I utvecklingsarbetet skulle man därför behöva veta mer om användarnas behov av statistik kopplat till efterfrågan på arbetskraft, rekryteringar, rekryteringsproblem, arbetskrafts- och kompetensbrister. En viktig delfråga som man önskar svar på är vilka regionala nedbrytningar av statistiken som är prioriterade.

Analytikernätverket, SCB och Arbetsförmedlingen bjuder därför in till en nätverksträff på temat Ny statistik över efterfrågan på arbetskraft – vilka är de regionala behoven? Katja Olofsson (SCB) kommer att informera om det pågående arbetet, men framför allt öppna för input till arbetet.

När? 7 februari kl 13.15-15.00

Var? Digitalt