Analytikernätverket 21 november

Den 21 november fördjupade vi oss i miljöräkenskaper som beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det är ett kraftigt verktyg även för regionala analyser. Att mäta, bedöma och följa upp miljöpåverkan är en viktig uppgift för regionala analytiker.

Dokumentation

Reglab – innovationsindex. Eva Moe (Reglab) berättade att uppdateringen och vidareutvecklingen av det befintliga indexet pausas. Dock pågår ett arbete med att implementera mätmodellen METRIC som ett alternativ för att mäta regional innovationskapacitet.

Regionala livsmedelsstrategierJosefine Majewski (Tillväxtverket)  tog upp frågan om medverkan kring analyser av regionala livsmedelsstrategier. Vi kommer få en lista över aktörer regionalt för att kunna ta kontakt och inleda en samverkan.

Samverkan kring kompetensförsörjning Jan Persson (Tillväxtverket) presenterade ett förslag till ett nytt samarbete med regionernas analytiker och strateger för att skapa effektivare arbetssätt för bedömningsarbetet av kompetensförsörjningen på regional nivå med hjälp av SCB:s regionala Trender och prognoser samt de Regionala matchningsindikatorerna. Tillväxtverket återkommer med mer detaljerad information om detta förslag via e-post till de regionala analytikerna.

Peter Möller (Region Dalarna) sammanfattade kort läget inom olika ämnesgrupper i analysnätverket. Bland annat berördes samverkan kring beställningen av individdata hos SCB, standardisering av datauttag nationellt, samt behovet av att informera från olika grupper som exempelvis användarråden hos SCB mm.