Analytikernätverket 31 maj

Kompetensförsörjning och prognoser

Vårens möte i analytikernätverket fokuserade på det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet, med särskilt fokus på de regionala arbetsmarknads- och utbildningsprognoserna från SCB. Hur ska resultaten tolkas och kommuniceras? Vilka andra prognoser på området behöver vi förhålla oss till? Hur ser regionernas fortsatta arbete och samarbeten med att ta hem och paketera resultaten ut?

Dokumentation

Presentation, Reglab och Tillväxtverket.

Beredskap för förändrade kompetensbehov –möjligheter och hinder för kompetensomställning. Håkan Gadd, Tillväxtanalys.

Att göra befolkningsprognoser. Anders Bergquist, Region Skåne

Kartläggning av nationella prognoser och analyser på kompetensförsörjningsområdet: Vilka styrkor och svagheter ser vi i nuvarande utbud? Josef Lannemyr, Tillväxtverket.

STATIV-studie om hur den högskoleutbildade befolkningens flyttmönster påverkat utbildningsnivån i länen. Alba Stjärnkvist, Region Sörmland.

Hela programmet för träffen.