Analytikernätverket 31 maj

Kompetensförsörjning och prognoser

De regionala arbetsmarknads- och utbildningsprognoserna har landat i våra inkorgar. Vårens möte i analytikernätverket fokuserar på det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet, med särskilt fokus på de prognoser som SCB nu har levererat.

  • Hur ska resultaten tolkas och kommuniceras?
  • Vilka andra prognoser på området behöver vi förhålla oss till?
  • Hur ser regionernas fortsatta arbete och samarbeten med att ta hem och paketera resultaten ut?

Hela programmet för träffen.