Analytikernätverket 4 okt 2017

På träffen i analytikernätverket den 4 oktober i Stockholm, var temat kopplingen mellan framsyns- och prognosarbete. Bland annat  lyssnade vi på Aleksi Neuvonen från finska Demos, som också är med i designen av framsynsprocessen Region 2050.

Christian Skarman, Sweco, talade om samhällets påverkan av demografi: Många av de stora samhällstrenderna kan kopplas till barnafödande, flyttningar och dödlighet. God kännedom om demografiska händelser underlättar förutseende om framtida ”nya trender”.

Du hittar en deltagarlista här och ett fullständigt program till höger.

Dokumentation
Eva Moe, Reglab
Christian Skarman, Sweco
Christer Anderstig, WSP  
Anders Östlund, VGR & Jonas Eriksson, SKL

Minnesanteckningar
Aleksi Neuvonen, DEMOS Helsinki
Långtidsbedömning ekonomi VGR – delrapport 1
Långtidsbedömning ekonomi VGR – delrapport 2