Analytikernätverket 11 november 2016

På analytikernätverkets träff den 11 november fortsatt vi diskussionen vi startade på förra träffen om betydelsen av  analysunderlag i politiska beslutsprocesser. Statistik och fakta är i dag en viktig del i beslutsfattande. Många beslut om offentliga tillväxtåtgärder fattas på basis av statistik, inte minst om regioner och platser.

På novembermötet hade vi ett särskilt fokus på nyckeltal:

  • Hur används nyckeltal i en offentlig verksamhet som allt mer präglas av administration?
  • Hur kan vi samla och presentera nyckeltal så att jämförelser mellan kommuner och regioner möjliggörs?
  • Vilken geografisk nivå är rimlig för de nyckeltal vi använder?

Dokumentation
Program
Anteckningar