Analytikernätverket 7 maj

Tillfälliga skatteanstånd – ett problem för den regionala ekonomin?

När vi möts digitalt den 7 maj kommer Nikolay Angelov från Svenskt Näringsliv att presentera rapporten ”Tillfälliga skatteanstånd – en tickande bomb?”.

Under pandemin gavs stora skatteuppskov till företag inom ramen för så kallade tillfälliga anstånd. Nu kommer allt fler rapporter om att anstånden blivit en skuldfälla då avgifter och stigande räntor resulterat i att det totala utstående anståndet faktiskt växer. Stora summor förfaller dessutom i och med konkurser. I februari uppgick skulderna till omkring 43 miljarder och situationen är värst i branscher som drabbas extra hårt av den pågående lågkonjunkturen.

Svenskt Näringsliv publicerade i november 2023 ovanstående rapport som studerar effekter av de tillfälliga anstånden och företagen som påverkats.

Länk till rapporten

Länk till öppen data kopplat till tillfälliga anstånd hos Skatteverket

Tid: 7 maj kl 13.15–14.15
Plats: Digitalt