Analytikernätverket 10 december

Analytikernätverket den 10 december

På Reglabs Analytikernätverks andra träff 2019 fick vi höra OECD:s analys av hur det går för Sveriges regioner. Dessutom blickade vi bakåt och framåt kring hur vi har och kan utveckla det regionala analysarbetet.

  • How are regions in Sweden performing from an international perspective?, Jose Enrique Garcilazo, OECD will tell us more about the development in Sweden’s regions from an international perspective. Among others, the latest results from the reports Regions and Cities at a Glance and Regional Outlook 2019 Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas will be presented.
  • Regionalt analysarbete – vart är vi på väg?
    Presentationer och diskussioner av regionalt analysarbete. Erfarenhetsutbyte kring vad som har gjorts inom det regionala analysarbetet 2019 samt kommande behov, bland annat med utgångspunkt i finansiering av analyskapacitet (Tillväxtverket).

Dokumentation
PROGRAM 10 dec
Swedens performance
Supercross Norrkoll QGIS

Reglabs analytikernätverk träff 10 dec 2019
Utvecklade regionalräkenskaper
Reglabs Analytikernätverk minnesanteckningar

Från analys till handling_Region Sörmland

Erfarenheter från satsningen regional analyskapacitet