Analytikernätverket 9 maj 2019

Reglabs Analytikernätverk 9 maj

Årets första träff inom Reglabs Analytikernätverk ägde rum i torsdags. Under dagen fick vi möjlighet att skrapa på ytan beträffande kapitalförsörjning från ett regionalt analysperspektiv. Och trots att detta är ett nytt område för många av oss så finns en hel del kunskap och analysunderlag att förmedla. Vi fick också en inflygning i tankar kring Europas territoriella framtid. Som vanligt för lite tid till dialog, men förhoppningsvis fanns tid att ”surra” under dagens pauser. Nästa träff blir i november/ december och kommer att handla om långtidsutredningen.

Ta del av program och anteckningar och presentationer nedan:

Läs mer om nätverket här.