Analytikernätverket 24 april 2018

Reglabs analytikernätverk – 24 april, Stockholm

På Reglabs analytikernätverk träff den 24 april tittade vi närmare på hur vi i det regionala tillväxtarbetet har arbetat och arbetar med näringslivets förnyelse och innovation från ett analytiskt och policymässigt perspektiv. Med utgångspunkt i en kritisk ansats tog vi del av inspel från inspiratörer och förde dialog kring hur det går att utveckla analys och insatser kring innovation.

Dokumentation
Program
Minnesanteckningar 
Presentation, Anders Bergquist, Region Uppsala
Presentation, Kalle Westberg, Näringsdepartementet
Presentation, Ola Olsson, Region Jönköpings län
Presentation AMPLIFY – KTH
Swinnostudien