Det regionala utvecklingsuppdraget

Sedan årsskiftet 2019 har Sveriges 21 regioner det regionala utvecklingsansvaret och ansvarar för att samordna länets aktörer i det regionala utvecklingsarbetet. Det handlar om att fastställa en regional utvecklingsstrategi, EU:s strukturfondsprogram, regionala utvecklingsprojekt, länstransportplaner mm. Målet är en hållbar regional utveckling.