Innovativ resa med RUS

I det här lärpasset får vi ta del av lärdomar, möjligheter och utmaningar av att testa innovativa arbetssätt för att skapa värdefulla insatser med och för dom vi är till för. Region Sörmland har arbetat utifrån ett systemiskt förhållningssätt och designbaserade metoder under en intern utvecklingsresa med RUSen 2020.
Mona Karila, Anna Svedlund och Camilla Neudorfer, Region Sörmland

Inspelat februari 2021, lärpass 4 Reglab [Pleis]