Hängrännan som förenar stuprören

Det behövs nya arbetssätt där människor med olika roller, kompetenser och perspektiv tillsammans utforskar framkomliga vägar genom att lära ihop. Här berättar Region Örebro län hur de arbetar med ett områdesövergripande forum som stärker RUS-genomförandet. Hur de ser helheten i alla delar och får samsyn om länets utveckling, nya kraftsamlingar och hur de gör det tillsammans.

Susanne Rosendahl och Malin Lindqvist, Region Örebro län
Lärpass 6 på Reglabs årskonferens, inspelat i februari 2022