I brytningstid

Ett samtal om de svåraste och viktigaste frågorna inom regional utveckling, och om lärdomar från Regional brytningstid. Om komplexitet, behovet av alternativ styrmodell, reflektion, samverkan och akademisk kunskap, och mycket mer. Magdalena Berglin, Region Gävleborg, Magnus Persson, tidigare Region Örebro, Niklas Gandal, Region Västerbotten, Lina Holmgren, Region Gotland. Samtalsledare Magnus Jörgel, Region Skåne och Eva Moe, Reglab.

Inspelat september 2021